29 augustus 2012

Leden (dir/ib) gezocht voor de Klankbordgroep Ondersteuningsprofielen!

De werkgroep die leiding geeft aan de ontwikkeling voor het instrument voor het maken van ondersteuningsprofielen wil graag haar vorderingen voorleggen aan een klankbordgroep van mensen uit de Rotterdamse scholen.

De toekomstige wet op Passend Onderwijs verplicht elke school duidelijk aan te geven wat haar ‘ondersteuningsprofiel’ is. Dit profiel beschrijft wat de school wel en niet in huis heeft bij de ondersteuning van leerlingen met speciale behoeften. Het vaststellen van het profiel dient twee doelen: iedereen in en rond de school krijgt een helder beeld van wat de school te bieden heeft, en het wordt duidelijk wat de school bijdraagt aan het netwerk van ondersteuning binnen Passend Primair Onderwijs Rotterdam. Het netwerk van PPO Rotterdam moet immers dekkend zijn voor alle leerlingen in haar regio die onder de wet Passend Onderwijs vallen. PPO Rotterdam wil de scholen voorzien van een instrument waarmee elke school haar profiel kan opmaken. Het gebruik van het instrument moet de scholen zo min mogelijk belasten, alle scholen (bo, sbo en so) moeten ermee in kaart gebracht kunnen worden, en de opbrengsten moeten zo objectief mogelijk zijn. PPO heeft Sardes gevraagd het instrument te ontwikkelen – Sardes werkt hierbij samen met M&O-groep.

 

Leden gezocht (dir/ib) voor de Klankbordgroep Ondersteuningsprofielen

Het maken van het instrument is een hele uitdaging. De werkgroep die deze uitdaging aan is gegaan wil graag haar vorderingen voorleggen aan een klankbordgroep van mensen uit de Rotterdamse scholen. Om zo de werking en opbrengsten van het instrument te optimaliseren.

 

Wij zijn op zoek naar zes leden (dir/ib) voor de Klankbordgroep die:

  • Samen een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de regio zijn op relevante schoolkenmerken als onderwijssoort en geografische locatie.
  • Beschikbaar zijn voor de eerste bijeenkomsten van de klankbordgroep op vrijdag 21 september van 10.30 uur tot 12.30 uur, en op donderdag 11 oktober van 9.00 uur tot 11.00 uur.  

Deelname houdt in:

  • Drie of vier bijeenkomsten van twee uur bijwonen (waaronder die op 21 september en 11 oktober).
  • Vooraf toegestuurd materiaal lezen. Wij hopen dat u bereid bent deel te nemen. In het geval van meer aanmeldingen dan plaatsen, zullen wij uit de aanmeldingen een zo goed mogelijke vertegenwoordiging op relevante schoolkenmerken nastreven.

Aanmelden voor de Klankbordgroep Ondersteuningsprofielen graag uiterlijk 6 september bij info@pporotterdam.nl o.v.v. ‘Klankbordgroep’. Graag in de mail vermelden: naam, functie, telefoonnummer, school en bestuur.

 

Alvast dank voor uw aanmelding!

 

De Werkgroep Ondersteuningsprofielen, Johan van Knijff (voorzitter, BOOR), Merlijn Jacobs (WSNS Rotterdam-Zuid), Monique de Sterke (WSNS Rotterdam-Noord), Paul Kooiman (Sardes) en Irma Miedema (M&O–groep).

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Johan van Knijff:  j.vanknijff@stichtingboor.nl

Pagina delen: