05 september 2017

Leerrecht en KID onderdeel van inspiratie-estafette: komt u ook?

Rotterdam pioniert in passend onderwijs! Maak kennis met inspirerende voorbeelden als Leerrecht en Kinderen In Delfshaven (KID).

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven. Op vrijdag 27 oktober a.s. organiseren wij samen met de gemeente de Estafette in Rotterdam.

 

Rotterdam stroopt al ruim twee jaar zijn mouwen op. Met als doel het goed toerusten van basisscholen, zodat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Maar hoe doet Rotterdam dat nu precies? Wat zijn de uitgangspunten, de successen, maar ook de knelpunten in zo’n grote, diverse stad? Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg) en Nicole Teeuwen (directeur-bestuurder van PPO Rotterdam) geven u een kijkje in de vooruitstrevende ondersteuning van Rotterdamse kinderen. Twee praktijkvoorbeelden worden uitgelicht:

 

Kinderen die extra zorg nodig hebben, hebben recht op onderwijs op maat, zo pleit Kinderombudsman Marc Dullaert. Ook kinderen met een leerplichtontheffing. De gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam onderschrijven dit en startten afgelopen jaar - als een van de eersten in Nederland - de pilot Leerrecht: 18 leerlingen met een leerplichtontheffing volgenden speciaal onderwijs gecombineerd met zorg. Het aantal deelnemers loopt in 2017 op: de pilot blijkt een succes!

 

Tenslotte kijken we met elkaar naar de pilot Kinderen In Delfshaven (KID) die o.a. draait op de locatie van deze estafette: De Korf. Een pilot waarin kleuters met externaliserend gedrag met goed resultaat binnen het regulier onderwijs, in de eigen wijk worden ondersteund met een combinatie van onderwijs en jeugdhulp.

 

Organisatie: Gemeente Rotterdam en SWV PPO Rotterdam

Locatie: De Korf Montessori, Korfmakersstraat 80, 3026 XJ Rotterdam (www.montessorischooldekorf.nl)

 

Tijdstip: vrijdag 27 oktober, 09.30 uur - 11.30 uur

Schrijf u hier in voor deze sessie.

Pagina delen: