13 februari 2015

Leerzame personeelsbijeenkomst

Op 11 februari was er in het Novotel een bijeenkomst voor het personeel van PPO Rotterdam. De personeelsbijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling tussen de medewerkers die in de verschillende wijken van Rotterdam werkzaam zijn.

Nicole Teeuwen, inmiddels een jaar in dienst als directeur van PPO Rotterdam, opende de bijeenkomst met een evaluatie van het afgelopen jaar. Zij zette resultaten en leerpunten op een rijtje.

 

Hans van Wenum, directeur van SBO De Koppeling, maakte duidelijk dat het samenwerken in de wijk echt nieuw is voor veel scholen. Hij betoogde op humoristische wijze dat het belangrijk is hiervoor de tijd te nemen.

 

Door middel van een quiz werd vervolgens de kennis van de medewerkers over PPO Rotterdam getest. Serieuze vragen (‘Tot wanneer loopt het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam?’ – antwoord: 2016) en minder serieuze vragen (‘Hoeveel Moniques werken er bij PPO Rotterdam?’ – antwoord: maar liefst 7!) passeerden de revue.

 

Teamleider van OAT Delfshaven Anton Troelstra blikte, na een inkijkje in zijn eigen schooltijd, terug op de kick-off van PPO Rotterdam in oktober 2012. Hij constateerde dat de verwachtingen van toen uitgekomen zijn. Ook vertelde hij iets over de ontwikkelingen in zijn eigen team en werkgebied.

 

Monique Werlich, teamleider van OAT Feijenoord, vertelde dat de scholen in haar werkgebied na een wat moeizame start inmiddels voortvarend aan de slag zijn gegaan. Er is een werkgroep geformeerd en een werkplan opgesteld. Recent is er een goede bijeenkomst geweest waarbij de inspectie aanwezig was.

 

Na een presentatie over de medezeggenschapsraad van PPO Rotterdam door voorzitter Gerard Briggeman kon er nog worden bijgepraat bij de borrel.

Pagina delen: