05 november 2018

Let op: 1 november financiële teldatum bekostiging nieuwkomers

Het LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Zij organiseren o.a. studiedagen en bijeenkomsten waar informatie en expertise gedeeld wordt. Vier keer per jaar kunnen scholen bekostiging voor nieuwkomers aanvragen.

Deze bekostiging kan worden aangevraagd op basis van de leerlingaantallen op 1 november.
Meer informatie? Klik hier

Pagina delen: