01 oktober 2018

'Lieve school, ...'

Wanneer peuters de overstap maken van voorschool naar basisschool, is een goede kennisoverdracht van grote meerwaarde. Onze ouderfunctionarissen signaleren dat er op dit gebied nog wel wat te winnen valt. PPO Rotterdam wil graag dat alle peuters een vliegende start kunnen maken en heeft daarom de 'brief aan school' ontwikkeld.

Naast het uitgebreide overdrachtdocument (vanuit de gemeente) is er nu de 'brief aan school' die het kind - samen met de ouders en de voorschool - kan schrijven aan de nieuwe juf of meester. In deze toegankelijke en laagdrempelige brief delen zowel het kind als de ouders en de voorschool relevante informatie met de leerkracht. Wat vind het kind spannend? Waar heeft het zin in? Welke aandachtspunten zijn er vanuit de voorschool en wat zijn de verwachtingen van ouders? Op de voorkant van de brief is ruimte voor een mooie tekening.

  • De leerkracht heeft nu in een oogopslag de belangrijkste informatie en weet (met toestemming van de ouders) op welke voorschool het kind heeft gezeten.
  • Het kind maakt via deze weg een informele start met de leerkracht.
  • De ouders hebben zelf de regie over de informatie die zij van belang vinden om te delen.


Het gebruik van de 'brief aan school' is uitdrukkelijk geen verplichting, maar bedoeld als hulpmiddel om de overgang voor peuters zo makkelijk mogelijk te maken. Onze schoolcontactpersonen en ouderfunctionarissen zullen de brief onder de aandacht brengen van de (voor)scholen. Scholen zouden de brief aan ouders kunnen meegeven wanneer zij hun kind komen aanmelden.

 

Pagina delen: