17 december 2014

Maatwerkbudget

Voor kinderen die zonder financiële ondersteuning niet op een reguliere basisschool zouden kunnen blijven, kan de school bij PPO Rotterdam een maatwerkbudget aanvragen van maximaal 7000 euro voor één kind per schooljaar.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om regulier basisonderwijs te kunnen volgen, kan een arrangement worden aangevraagd bij de betreffende OAT-teamleider. Het arrangement bestaat in eerste instantie uit menskracht vanuit PPO Rotterdam, bijvoorbeeld een aantal uren ambulante begeleiding. Met deze uren wordt de school ondersteund bij bijvoorbeeld het opzetten van leerlijnen, het maken van een ontwikkelingsperspectiefplan voor een kind of het voeren van een gesprek met ouders. 
Voor een beperkte groep kinderen is dit aanbod niet toereikend. Het gaat dan over het algemeen om kinderen die uitsluitend door het bieden van individuele maatwerkoplossingen die gekoppeld zijn aan extra mankracht binnen een reguliere basisschool onderwijs kunnen blijven volgen. 

 

Voor deze kinderen kan de school bij PPO Rotterdam een maatwerkbudget aanvragen van maximaal 7000 euro voor één kind per schooljaar. Het betreft een bedrag inclusief alle kosten (btw, reiskosten etc.). In de aanvraag wordt richting de OAT-teamleider onderbouwd waarom deze financiële middelen nodig zijn om het kind in het regulier onderwijs te kunnen laten functioneren. Het gaat dus om kinderen die zonder deze financiële ondersteuning niet op een reguliere basisschool zouden kunnen blijven. 

 

De ondersteuningsbehoefte van het kind dient al door de school – in samenspraak met PPO Rotterdam (de schoolcontactpersoon) – te zijn vastgesteld voordat het maatwerkbudget wordt aangevraagd. Ook de bestaande ondersteuningsmogelijkheden op school en bij PPO Rotterdam (zoals arrangementen) zijn al in kaart gebracht en zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

 

Er staat een formulier op de website waarmee een maatwerkbudget kan worden aangevraagd. Financiële aanvragen worden altijd beoordeeld door de OAT-teamleider, die dit doet in samenspraak met iemand vanuit de directie van PPO Rotterdam.

Pagina delen: