21 juni 2018

Maatwerkbudgetten: kaders en afspraken schooljaar 2018-2019

Onze medewerkers maken vanaf heden een scherpe(re) afweging in het toekennen van maatwerkbudgetten. Daarin zullen zij helder onderscheid maken in wat valt onder basisondersteuning en wat hoort bij het samenwerkingsverband. Natuurlijk blijft de ondersteuningsvraag van het kind leidend en zal er indien nodig naar een passende oplossing worden gezocht.

Van de totaal begrote 1,5 miljoen euro voor de afgifte van Maatwerkbudgetten, is nog een klein half miljoen over voor de rest van 2018. Dit resterende budget is eerlijk over de wijken verdeeld. PPO Rotterdam zal bekijken of er elders in de begroting ruimte is om het Maatwerkbudget, waar wenselijk, nog wat te verhogen.

Kaders en afspraken
De kaders en afspraken rond de afgifte van een maatwerkbudget het komend schooljaar zijn als volgt:

  • De maatwerkbudgetten worden ingezet ter voorkoming van plaatsing in Cluster 3 en Cluster 4.
  • Ouders en school stellen het plan op en zijn op de hoogte van de inhoud. De schoolcontactpersoon is hierbij vroegtijdig betrokken.
  • De maatwerken worden gemonitord en geëvalueerd op doelen en behaalde resultaten door school, ouders en schoolcontactpersoon.
  • Voordat de uitvoering wordt ingezet, wordt de aanvraag op financieel gebied door de regiomanagers en de directeur bestuurder bekeken en geaccordeerd.
  • Er worden geen maatwerkbudgetten ingezet ter voorkoming van thuiszitten of bij wachtlijsten in het speciaal onderwijs voor Cluster 3 en Cluster 4.
  • Er worden geen maatwerkbudgetten ingezet in het Speciaal Onderwijs (SO). De mogelijkheid bestaat wel voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO), met als doel voorkoming van verwijzen naar het SO. Hiervoor is er een aangepast budget.
  • Het beschikbare budget voor een maatwerk is afhankelijk van de ondersteuningsvraag, hierdoor zal het aangevraagde budget logischerwijs variëren.


Heeft u een vraag over bovenstaande kaders en afspraken?
Neem dan contact op met uw schoolcontactpersoon.

Pagina delen: