21 juni 2016

Magazine Thuiszitters: het Thuiszitterspact

Op 13 juni 2016 ondertekenden zes partijen het Thuiszitterspact. Geen enkel kind mag langer dan drie maanden thuis zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Eén gezamenlijke  ambitie. Zes handtekeningen. Tijd voor actie!

Alleen door inzichten te delen en elkaar te kennen, komen we tot een sluitende aanpak van de thuiszittersproblematiek.  Bij de Thuiszitterstop werkten deelnemers daaraan tijdens rondetafelgesprekken over verschillende thema’s. Best practices, kritische kanttekeningen, mogelijke oplossingen, hobbels in het proces. Het ging allemaal over de tafel.

In Rotterdam proberen we het aantal thuiszitters zo laag als mogelijk te houden met inzet van de Taksforce thuiszitters en niet zonder succes. Nicole Teeuwen directeur Passend Primair Onderwijs Rotterdam: “Het geheim van onze task force is dat we iedereen in beeld hebben. Omdat we met alle partijen om de tafel zitten, kunnen we onze lijstjes naast elkaar leggen en met monnikenwerk uitvlooien wat er nodig is. We spreken af: niemand gaat de deur uit voordat het kind een plekje heeft.”

Download het gehele magazine hieronder.

Pagina delen: