10 mei 2016

Meer dan 100 leerkrachten bij kick-Off Ommoord

Op 20 april is de kick-off bijeenkomst voor de pilot Ommoord gehouden. Hiervoor waren alle leerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs in Ommoord uitgenodigd. Hiervan zijn er meer dan 100 naar de Kick-Off gekomen. Tijdens deze Kick-Off konden zij kennismaken met collega’s van andere scholen, informatie krijgen over het plan Passend Ommoord en informatie aandragen over wat zij als leerkracht nodig hebben, wensen en verwachten.

Tijdens de bijeenkomst werd er informatie gegeven over de inhoud van het plan 'Passend Ommoord'. Ook werden leerkrachten uitgedaagd mee te denken over de inhoud van dit plan en wat dit betekent voor hun handelen in de klas. Tenslotte werd er een forumdiscussie gehouden, waarin leerkrachten kritische, opbouwende, informerende vragen en suggesties voorlegden aan het panel.

De pilot Passend Ommoord
PPO Rotterdam start in september 2016 met een pilot om externaliserend probleemgedrag aan te pakken. Dit gebeurt in samenhang met de basisondersteuning in bredere zin. Ook de didactische aspecten komen aan de orde. Zeven reguliere basisscholen en één SO school (ZMLK) nemen deel aan deze pilot.
Uitgangspunt van de pilot is dat de expertise vanuit het SO (de Piloot) en het SBO wordt ingezet in het reguliere onderwijs. Scholen willen ‘het geheim van het speciaal (basis) onderwijs’ leren kennen.

Resultaten
In het eerste kwartaal van 2017 zullen de resultaten van het plan worden gepresenteerd en gedurende het hele verdere schooljaar zullen er intervisiebijeenkomsten worden gehouden.
Pagina delen: