10 december 2015

Met de Taskforce geen thuiszitters in Rotterdam

 

Rotterdam wil dat ieder kind onderwijs volgt. Ook kinderen die hiervoor extra ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken Rotterdamse scholen, gemeente, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en jeugdhulp nauw met elkaar samen.

 

In Rotterdam constateren we een stijging van het aantal thuiszitters. Een direct aanwijsbare reden is er niet, wel ondervinden we dat met de wet passend onderwijs het nog niet mogelijk is om voor ieder leerplichtig kind een passende onderwijsplek te vinden. Samenwerking is een belangrijke sleutel voor het oplossen van dit probleem. Zo kunnen wij inzetten op vroeg signaleren, de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen en gaan we met de Taskforce Thuiszitters ervoor zorgen dat zowel het aantal thuiszittende leerlingen als de duur van het thuiszitten met 75% wordt verlaagd. In 2018 mogen er geen leerplichtige kinderen langer dan 10 weken thuiszitten. Dinsdag 15 december wordt de Taskforce thuiszitters officieel geïnstalleerd.

Pagina delen: