13 september 2016

MOVING en FLOW; transitieprogramma's voor de overstap van PO naar VO

De Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC hebben speciaal voor scholen programma’s ontwikkeld om leerlingen te begeleiden  die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de transitie naar het voortgezet onderwijs. Namens hen informeren wij u graag over de start van FLOW en MOVING in het schooljaar 2016-2017.

Onderzoek
De onderzoeken FLOW en MOVING richten zich op twee verschillende transitieprogramma’s. Deze programma’s zijn specifiek voor PO (groep 8) en VO (1ste klas) ontwikkeld om tegemoet te komen aan leerlingen die sociaal en communicatief minder sterk zijn en moeite hebben met veranderingen. De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vormt voor deze leerlingen vaak een uitdaging, mede door de grote veranderingen in de (sociale) omgeving en routine die gepaard gaan met het wisselen van school. Beide programma’s zijn erop gericht om zowel de leerling als de leerkracht praktische handvatten te bieden om met meer kennis en vaardigheden deze uitdaging aan te kunnen gaan.
  
MOVING
In dit project zal een - in Engeland effectief bewezen – transitie programma onderzocht worden, waarbij docenten handelingsgerichte adviezen krijgen om de transitie van de leerling naar het voortgezet onderwijs te begeleiden. Essentieel hierbij is een warme overdracht tussen de leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de ouders en de leerling.
 
FLOW
In dit project wordt een Serious Game voor jongeren onderzocht. Door het spelen van deze game kunnen jongeren op een leuke en veilige manier experimenteren en leren omgaan met de uitdagingen die die het voorgezet onderwijs aan hen stelt. Leerkrachten en onderwijsbegeleiders zullen worden getraind om deze nieuwe vaardigheden bij de leerling op het VO verder te stimuleren.

 Heeft u vragen over de projecten? Neem dan contact op met:
 
Ewa Brand
 HS Rotterdam  e.m.brand@hr.nl
Esther Bax-Höhle  HS Rotterdam  e.bax-hohle@hr.nl
Iris Tjaarda  HS Leiden  tjaarda.i@hsleiden.nl
 

Meer informatie vindt u via:
Pagina delen: