10 mei 2016

Münchhausenavond succesvol

Maandag 11 april waren Koers VO & PPO Rotterdam host voor een bijeenkomst van de Münchhausenbeweging. Het thema was: “thuiszittende jongeren”. Waarbij het accent lag op de voor de leerling noodzakelijke inzet vanuit jeugdhulp voor het kunnen (ver)volgen van onderwijs.

De avond was met ruim 75 aanwezigen druk bezocht door een zeer divers gezelschap. Bestaande uit onder andere een wijkagent, ouders, scholen en de meer bekende netwerkpartners van PPO Rotterdam zoals Flexus jeugdplein en het CJG.

Wat is de Münchhausenbeweging?
De Münchhausenbeweging wordt gevormd door een vijftigtal organisaties en instellingen. Zij beogen op individueel niveau mensen en groepen snel te helpen met problemen of vragen die niet regulier kunnen worden opgelost. Op structureel niveau probeert de beweging verbindingen te maken en gezamenlijk oplossingen te vinden. Meer info over de Münchhausenbeweging vind je hier.
 

Kenmerken Münchhausenbeweging:

Het is geen organisatie;

 

Geen betaalde krachten, de beweging draait op vrijwillige inzet bijdragen;

Een vraag is een startpunt, de samenwerking gaat door na het oplossen van een vraag;

Samenwerken gaat over de grenzen van de eigen organisatie.


*Foto's door Johan Verbeek
Pagina delen: