15 juni 2017

Nieuw arrangement: Krokusgroep

Voor een aantal kinderen in Rotterdam is er nog geen dekkend netwerk, zo bemerkten PPO Rotterdam en de gemeente. Dit schooljaar werden wij geconfronteerd met enkele leerlingen die op het Speciaal Onderwijs geen onderwijs meer konden volgen. 

Het gaat dan om leerlingen waar de zorgbehoefte leidend is. Deze leerlingen zijn op zich leerbaar, maar komen door hun psychische/ gedragsproblematiek onvoldoende tot leren en zijn niet meer in staat om onderwijs te volgen. Op dit moment stappen deze leerlingen vaak volledig over van onderwijs naar zorg. De gemeente en PPO Rotterdam willen deze leerlingen echter graag een arrangement bieden waar zorg leidend is, maar waar ook onderwijs geboden wordt.
 
Na een gesprek met de gemeente en zorgaanbieder Gemiva is er een nieuw jeugdarrangement tot stand gekomen: de Krokusgroep. Deze groep wordt vanuit zorgmiddelen van de gemeente gefinancierd. De kinderen maken in principe tijdelijk gebruik van dit arrangement. Alles is erop gericht om hen weer naar een onderwijsplek toe te leiden. Het arrangement is overigens niet alleen voor SO-leerlingen bedoeld.
 
Meer weten? Bekijk deze folder of neem contact op met uw schoolcontactpersoon.
Pagina delen: