16 november 2017

Nieuw systeem voor gegevensoverdracht: Kindkans

Wij zijn blij te kunnen melden dat er in de Algemene Vergadering van 3 oktober jl. groen licht is gegeven om met het nieuwe systeem voor gegevensoverdracht Kindkans van start te gaan. Kindkans biedt samenwerkingsverbanden een systeem dat de administratieve processen rond de ondersteuning efficiënter, effectiever en veiliger (privacy) maakt, en dat de kwaliteit van de managementinformatie verhoogt. Benieuwd naar wat Kindkans allemaal mogelijk maakt? Bekijk het op de website of in deze video. 

We kiezen met elkaar voor een zorgvuldig proces waarin draagvlak voorop staat. Daarin zijn wij ons terdege bewust van de urgentie van dit systeem met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. Daarom is afgesproken vóór de implementatie een technische pilot te draaien.

 

Technische pilot

Tijdens deze pilot zal de technische aansluiting met de verschillende leerlingvolgsystemen (zoals ParnasSys en Esis) worden getest. De technische pilot Kindkans vindt plaats op 20 november a.s. Intern begeleiders en ict-ers vanuit verschillende schoolbesturen zullen deelnemen aan de pilot. Zij zullen onderzoeken of de aansluiting vanuit ParnasSys en Esis met Kindkans goed verloopt. Het slagen van deze pilot is een voorwaarde om met Kindkans door te gaan.

 

De resultaten van deze pilot zullen worden teruggekoppeld in de Algemene Vergadering van 7 december a.s. Vervolgens hopen we met de opgehaalde resultaten voldoende input te hebben om vlot met eerst het specificatieproces en vervolgens de implementatie te kunnen starten.

 

Heeft u vragen over het nieuwe systeem voor gegevensoverdracht Kindkans?

Stel ze dan aan de regiegroep Kindkans.

 

Pagina delen: