14 september 2017

Nieuw systeem voor gegevensoverdracht

Op 25 mei 2018 treedt de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit betekent een aanscherping van de regels om de privacy voor alle burgers te waarborgen. Voor PPO Rotterdam onderstreept dit dat de implementatie van een systeem voor gegevensoverdracht noodzakelijk is. Het gaat hierbij om één systeem dat voorziet in de uitwisseling van gegevens tussen scholen en PPO Rotterdam en vice versa, en in automatische monitoring (t.b.v. managementinformatie).

 

 

Op dit moment is PPO Rotterdam in de afrondende fase van besluitvorming over de partij die dit systeem kan  aanbieden. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de implementatie waarbij zowel scholen en besturen als PPO-medewerkers betrokken zullen zijn.

 

In deze nieuwsbrief zal systematisch aandacht worden geschonken aan de voortgang.

 

Op korte termijn wordt een definitieve ‘go’ verwacht vanuit de AV. Ondertussen wordt er een projectplan opgesteld. Het is de bedoeling er zeer binnenkort een evenwichtige projectgroep wordt samengesteld met daarin zowel medewerkers van PPO Rotterdam als van de scholen/besturen.

 

Heeft u vragen?

Dan kunt u deze stellen via Rosemarie van Neer.

 

Pagina delen: