16 oktober 2013

Nieuwe website voor oplossen van geschillen

Na de invoering van passend onderwijs overleggen ouders en school, ouders en samenwerkingsverband en school en samenwerkingsverband over de invulling van extra ondersteuning voor leerlingen. Maar soms worden de betrokkenen het niet eens. Om geschillen te voorkomen en te helpen bij het oplossen ervan, is er een nieuwe website, www.geschillenpassendonderwijs.nl, met informatie over geschillen in het passend onderwijs. Deze website is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de PO-Raad en de VO-raad.

Pagina delen: