14 december 2017

Nieuws Kindkans

Op 20 november jl. is tijdens een technische pilot met vertegenwoordigers vanuit diverse scholen en besturen, de technische aansluiting tussen Kindkans en de verschillende leerlingvolgsystemen (ParnasSys en Esis) getest.

De aansluiting bleek, op enkele aandachtspunten na, goed te verlopen. Tijdens de Algemene Vergadering van afgelopen 7 december hebben de schoolbesturen dan ook positief gereageerd op voortzetting van het proces. Op dit moment is de regiegroep bezig met het treffen van voorbereidingen voor de implementatie.

 

De eerstvolgende stap is de zogenoemde beleidsbepaling, in januari. In enkele sessies zal met een vertegenwoordiging van het scholenveld en van PPO-medewerkers gekeken worden hoe het systeem Kindkans, aansluitend bij de Rotterdamse processen, moet worden ingericht.

 

Heeft u vragen over het nieuwe systeem voor gegevensoverdracht Kindkans?

Stel ze dan aan de regiegroep Kindkans.

Pagina delen: