16 december 2013

Nieuwsbrief 16 december 2013

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Benoeming directeur PPO Rotterdam
  • Schoolondersteuningsprofielen
  • Ondersteuningsplan
  • Ondersteuningsplanraad
  • Interview Huub van Blijswijk

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Pagina delen: