17 december 2014

Ombudspersoon

Op 1 januari 2015 gaat er een pilot van start met een ombudspersoon.

Een ombudspersoon is een onafhankelijke functionaris. Hij/zij oordeelt bij klachten over gedragingen van participanten van het  samenwerkingsverband of in geval van bezwaren of beroepen vanuit de scholen met betrekking tot het verkrijgen van arrangementen. Daarnaast kan de ombudspersoon meedenken als 'critical friend' in de organisatie. Bij de ombudspersoon kunnen scholen, ouders, besturen, PPO-medewerkers  en externe partijen terecht voor feedback. Ombudspersoon Niek van der Mark zal op oproepbasis worden ingezet en beschikbaar zijn voor PPO Rotterdam. Zijn e-mail adres is ombudspersoon@pporotterdam.nl.

Pagina delen: