31 januari 2014

Ondersteuningsplan gereed

Het definitief concept van het ondersteuningsplan is inmiddels vastgesteld door het bestuur van PPO Rotterdam. Ook heeft er een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente Rotterdam plaatsgevonden.

In een constructief gesprek tussen de wethouder onderwijs en enkele bestuurders is het plan doorgenomen. Beiden zijn van mening dat het ondersteuningsplan een goede basis biedt om verder te bouwen. Ze realiseren zich dat er nog veel werk verzet moet worden voor de concrete uitwerking van diverse onderdelen. Nu ligt het plan bij de ondersteuningsplanraad. Zij hebben zes weken de tijd (tot 15 maart 2014) om te beoordelen of ze instemmen met het ondersteuningsplan.

 

Onderstaand kunt u het definitief concept van het ondersteuningsplan downloaden.

Pagina delen: