26 mei 2016

Ondersteuningsplanraad PPO Rotterdam zoekt leden

De Ondersteuningsplan Raad (OPR) is in aanvulling op de huidige bezetting, op zoek naar één personeelslid en twee ouderleden van de Grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO, Kind en Onderwijs). Als lid van de OPR denkt u mee over en draagt u bij aan, de invulling van de OPR bevoegdheden.

De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam.

De Wet passend onderwijs schrijft voor dat het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan-raad instelt. De leden van de ondersteuningsplanraad zijn ouders en personeelsleden van de scholen. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

 

De ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie 7 ouders en 7 personeelsleden. De zetels zijn verdeeld over twee kiesgroepen; 8 zetels voor de kiesgroep grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO, Kind en Onderwijs) en 6 zetels voor de kiesgroep overige besturen (alle overige leden van het samenwerkingsverband).

Meer info over de OPR vind je hier.


Pagina delen: