16 november 2017

Onderzoek MOVING weer van start!

Het project MOVING is een praktijkgericht onderzoek naar ondersteuning bij schooltransities voor jongeren met autismespectrumproblemen.

Het is een samenwerkingsproject tussen Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC. Ook is er een nauwe samenwerking met de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO. 

 

MOVING in het kort

Het onderzoek richt zich op leerlingen met autismespectrum problemen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen hebben vaak moeite met deze schooltransitie, aangezien de sociale communicatie met leeftijdsgenoten en het omgaan met veranderingen vaak flinke uitdagingen voor hen zijn.

 

De effectiviteit van de schoolinterventie STAP om de overgang van basisschool naar het middelbaar onderwijs te vergemakkelijken wordt bij MOVING onderzocht. STAP is een lichte, praktijkgerichte methode, die bestaat uit onder andere uit praktische handvatten voor leerkrachten om deze leerlingen te begeleiden, aangepast op hun individuele ondersteuningsbehoeften. Ook wordt er een warme overdrachtsbijeenkomst georganiseerd, die wordt geleid door een STAP-coach. Hierbij worden er met de leerkrachten van het PO en VO, de ouders en leerling concrete afspraken gemaakt over de begeleiding van de leerling bij de overstap naar het VO.

 

Hoe is het gegaan en wat gebeurt er verder?

Bij een groepje leerlingen is afgelopen zomer de STAP-methode al ingezet als onderdeel van een pilotstudie, hieruit blijken de eerste reacties positief!

 

Vanaf oktober gaan de onderzoekers van MOVING weer op zoek naar geïnteresseerde scholen, leerkrachten en IB’ers die mogelijkheden zien voor hun leerlingen in groep 8 om deel te nemen aan het project.

 

Contact

Mocht u meer te weten willen komen, dan kunt u de website bezoeken: www.hr.nl/moving. Als u vragen of interesse heeft voor het onderzoek, mail dan gerust naar moving@hr.nl.

 

Pagina delen: