30 augustus 2018

Onderzoek: Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam

In Rotterdam werken wij samen met de gemeente aan de versterking van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp. We ontvangen met regelmaat signalen over knelpunten rondom deze aansluiting. Om beter in kaart te krijgen wat er precies aan de hand is heeft PPO Rotterdam samen met de gemeente onderzoek laten doen door onderzoeksbureau Oberon.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2017 tot en met januari 2018. Voor het onderzoek zijn alle kwantitatieve gegevens en documenten geïnventariseerd en geanalyseerd. In (groeps)interviews met ruim 60 vertegenwoordigers vanuit onderwijs, gemeente en jeugdhulp in Rotterdam zijn opvattingen en inzichten verzameld. Daarnaast hebben een kleine 500 leerkrachten en intern begeleiders zich in een enquête uitgesproken over de werkdruk in het primair onderwijs. De combinatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens levert een beeld op van de knelpunten, de achterliggende oorzaken en de oplossingsrichtingen voor versterking van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp in Rotterdam. Iets waar wij samen met de gemeente mee aan de slag gaan.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek hier.

Pagina delen: