16 maart 2017

Onderzoek relatie Passend Onderwijs en Jeugdhulp

PPO Rotterdam en de gemeente werken samen aan de versterking van de relatie en samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Belangrijke thema’s in deze samenwerking zijn het deelnamepercentage speciaal onderwijs, thuiszitters en het veranderende zorglandschap.

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk thuiszitters zijn en te voorkomen dat de deelname aan het speciaal onderwijs stijgt, hebben de gemeente en het samenwerkingsverband in het OOGO afgesproken gezamenlijk een onderzoek te laten doen om goed zicht te krijgen op trends bijbehorende verklaringen.

 

Onderwerpen van onderzoek zijn het deelnamepercentage speciaal onderwijs in relatie tot de wijze waarop Passend Onderwijs is georganiseerd, de invloed en samenhang tussen sociaal demografische gegevens (grootstedelijke populatie) en deelname aan het speciaal onderwijs en de relatie tussen het aantal thuiszitters en deelnamepercentage aan het speciaal onderwijs en het veranderende zorglandschap.

 

Om beter inzicht te krijgen is een eerste analyse gedaan aan de hand waarvan een onderzoeksvoorstel is opgesteld. In de komende periode wordt dit onderzoek door een onafhankelijke partij uitgevoerd.

 

Pagina delen: