14 september 2017

Oproep Rotterdamse Plaatsingswijzer

FOKOR - FOKOR wil basisscholen graag langs deze weg nog eens wijzen op (specifieke) acties die zij, in het kader van de Rotterdamse Plaatsingswijzer, moeten uitvoeren. Veelal gaat het daarbij om acties die het vo-scholen mogelijk maken de instromende leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. 

De Rotterdamse Plaatsingswijzer kent ook een tijdpad. Tussen 18 april en 21 april werden de eindtoetsen afgenomen.

  

Nog even op een rij

 Tussen 8 mei en 2 juni (de scores waren inmiddels binnen) dienden de basisscholen de Eindtoetsgegevens in te lezen in Onderwijs Transparant (OT). Dit kon men doen door een bestand uit de Eindtoetsapplicatie te downloaden en in te lezen in OT. Daarmee wordt automatisch de naam van de toets (IEP of centrale eindtoets), de totaalscore en het toetsadvies voor alle leerlingen tegelijkertijd ingelezen.  

Hierna moest per leerling worden gekeken of sprake was van heroverweging en eventueel van herziening van het basisschooladvies.  Tenslotte moest het Eindtoetsblad per leerling op definitief worden gezet.  Alleen als het Eindtoetsblad per leerling op definitief staat, kan de vo-school dit inzien en verwerken in de eigen administratie.

SBO-scholen, waar de leerlingen geen eindtoets hoeven te maken, moeten wel de Eindtoetsbladen in OT op definitief zetten.

 

VO-scholen melden nu dat diverse po-scholen de noodzakelijke informatie niet hebben geleverd.

 

In het bestuur van FOKOR is afgesproken dat FOKOR het betreffende bestuur inschakelt als onze interventies niet tot resultaat leiden.

 

Aan eenieder nogmaals de dringende vraag om e.e.a. zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen.

Pagina delen: