26 april 2018

Ouderbetrokkenheid en OPP

Wettelijk is vastgelegd dat daar waar sprake is van ‘extra ondersteuning’ er een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) met betrokkenheid van ouders moet zijn opgesteld. Dit betekent dat PPO Rotterdam alleen betrokken kan worden bij extra ondersteuning wanneer er een OPP is (gestart).

Ontwikkelperspectief
Het ontwikkelingsperspectief is het niveau wat uiteindelijk van het kind verwacht wordt. Het S(B)O stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast. Dit geldt ook voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere basisonderwijs. Het OPP wordt formeel vastgesteld door het bevoegd gezag. Het handelingsdeel wordt (sinds 1 augustus 2017) pas vastgesteld na bereikte overeenstemming met de ouders.

De PO-raad heeft een format voor het OPP opgesteld

Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut en worden opbrengsten inzichtelijk voor ouders en inspectie.

Het is van uitdrukkelijk belang dat ouders tijdens een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) betrokken zijn bij het OPP. Dit is zelf een wettelijke regel (in de Wet op het primair onderwijs) om de ouderbetrokkenheid te waarborgen.

Ondersteuning nodig? Eerst een OPP
PPO Rotterdam heeft daarom afgesproken dat onze schoolcontactpersonen niet betrokken kunnen worden bij kinderen zonder (de start van) een OPP. Dit betekent dat onze schoolcontactpersonen zonder OPP geen arrangementen, als bijvoorbeeld een Maatwerkbudget, kunnen toekennen. Met deze werkwijze beogen we geen bureaucratie, maar voeren we de wet uit en zetten daarmee ook het belang van ouderbetrokkenheid voorop.

De betrokkenheid van ouders is een actielijn in ons Ondersteuningsplan 2016-2020 en daarmee een speerpunt in ons werken.

Vragen?
Heeft u een vraag over ouderbetrokkenheid of het opstellen van een OPP?
Stel deze dan aan uw schoolcontactpersoon.

Pagina delen: