30 juni 2015

Ouderfolder beschikbaar

In nauwe samenwerking met de ouderfunctionarissen van PPO Rotterdam is een ouderfolder ontwikkeld. Doel daarvan is ouders te informeren over wat PPO Rotterdam is en biedt.

De ouderfolder wordt verspreid op scholen en andere plekken in de wijk waar ouders komen, maar is ook digitaal beschikbaar via het oudersteunpunt op onze website.

Pagina delen: