21 november 2014

Passend basisonderwijs voor alle kinderen in Rotterdam

Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. We willen het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen.

Dat gaat niet van vandaag op morgen. We nemen daar voldoende tijd voor, zodat basisscholen en leerkrachten zich goed kunnen voorbereiden. Daarvoor wordt extra geld uitgetrokken. En in de wijk gaan basisscholen samenwerken met wijkteams om kinderen niet alleen onderwijs, maar ook zorg op maat te bieden.

Voor sommige kinderen zal dat niet genoeg zijn en blijft intensieve en/of gespecialiseerde ondersteuning nodig die alleen het speciaal onderwijs kan bieden. Daarom blijft het speciaal onderwijs voor die groep gewoon bestaan.

Op 26 november aanstaande besluiten de schoolbesturen gezamenlijk over de richting die we met elkaar inslaan. In het vervolgtraject zullen we scholen, leerkrachten en ouders zoveel mogelijk betrekken. Via onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. U kunt zich daarvoor inschrijven via deze link.

 

Pagina delen: