15 februari 2018

Passend Onderwijs voor leerlingen met epilepsie

Heb je een leerling met epilepsie én leerproblemen? Of een leerling waarbij er een vermoeden is van epilepsie? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie.

Leerlingen met epilepsie hebben binnen de wet Passend Onderwijs een aparte positie gekregen van het ministerie OCW met een eigen bekostiging voor ambulante onderwijskundige begeleiding. Er is samenwerking is tussen de onderwijskundig begeleiders van LWOE en de ambulant begeleiders zieke leerlingen bij PPO.

Ambulante begeleiding LWOE
De onderwijskundig begeleiders van het LWOE beschikken over de kennis, ervaring en het medisch netwerk om leraren en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden.

De onderwijskundig begeleiders geven advies en denken mee over:

 • omgaan met de aanvallen op school
 • het onderwijsaanbod, aanpassen van het lesprogramma
 • voorlichting aan klas- of studiegenoten
 • scholing van leraren, teams en andere betrokkenen
 • voorlichting en advies op een stageplek
 • leren omgaan met angst of onzekerheid door epilepsie
 • verbeteren van de werkhouding
 • ondersteuning bij concentratie- en geheugenproblemen
 • verbeteren van de executieve functies
 • maken van schoolkeuze voor leerlingen met epilepsie vanaf 3 jaar
 • maken van beroepskeuzes
 • vaststellen van onderwijsbehoeften voor leerlingen met epilepsie

Inschakelen van LWOE
Ondersteuning en advies van LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) kan door telefonisch of per mail contact op te nemen. Het is mogelijk om een kennismakingsgesprek en/of observatie van een leerling met verdenking van epilepsie te organiseren. Op basis van dit gesprek geeft een onderwijskundig begeleider een advies en wordt er mogelijk een traject gestart.

Voor eventuele  kosten van specifiek onderwijsmateriaal of bekostiging voor ‘extra handen’ in of buiten de klas, kan de school samen met de schoolcontactpersoon van PPO kijken naar mogelijkheden vanuit de zorggelden van PPO. School, LWOE en PPO (schoolcontactpersoon en/of ambulant begeleider zieke leerlingen) verzorgen zo samen 'passend onderwijs' voor de leerling met epilepsie.

Pagina delen: