29 mei 2015

Personeelsbijeenkomst

Op donderdag 28 mei was er weer een bijeenkomst voor het personeel van PPO Rotterdam in het Novotel. Het thema van deze middag was ouderparticipatie.

 

Nicole Teeuwen opende de bijeenkomst met een verslag van de laatste ontwikkelingen binnen PPO Rotterdam. 

 

Het inhoudelijke gedeelte ging van start met een presentatie van Thea de Groen. Zij zit in de stuurgroep BaO/SBO/SO namens het Ouderplatform Rijnmond. Zij bekeek ouderparticipatie vanuit historisch perspectief. Het onderwijs was vroeger een verantwoordelijkheid van de burgers. Na een lange periode van steeds meer opgelegde regels wordt er nu weer meer ouderparticipatie gevraagd. Dat heeft tijd nodig. Volgens Thea is het erg belangrijk om aan te sluiten bij de waarden en overtuigingen van de ouders. Verbinding is het kernwoord.

 

Teamleider Franka van Twist vertelde uit eigen ervaring dat het als ouder soms lastig is om je mening of ideeën aan de school te vertellen als de school er niet om vraagt. Op haar "droomschool" zou dat heel anders gaan...

 

De ouderfunctionarissen van PPO Rotterdam herhaalden de presentatie die zij aan de ondersteuningsplanraad gegeven hebben. Zij deelden enkele succesverhalen en basisprincipes bij het begeleiden van ouders. De ouderfunctionarissen zijn er niet om ouders te overtuigen maar om te achterhalen wat ouders nodig hebben. Zij zien zichzelf als de "smeerolie" tussen de radertjes van een machine. De contactgegevens en foto's van de ouderfunctionarissen staan sinds enige tijd op de website en daardoor zijn zij makkelijker te vinden voor ouders. Er komt ook een ouderfolder. Verder kunnen de ouderfunctionarissen een themabijeenkomst voor schoolteams verzorgen.

 

Aan het eind van de middag stond Nicole nog even stil bij het vertrek van secretarieel ondersteuner Jenny Alberga, die naar Spanje gaat emigreren. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Pagina delen: