15 juni 2017

Pilot Hoogbegaafdheid

Met de pilot Hoogbegaafdheid in de wijken Hillegersberg en Schiebroek onderzoekt PPO in schooljaar 2016-2017 of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het pilotarrangement - bestaande uit een deeltijd onderwijsaanbod in de pilotgroep en ambulante begeleiding in de stamgroep - heeft tot nu toe een positief effect op zowel het functioneren van de leerlingen als het handelen van de leerkrachten.
 
Voortgang pilot schooljaar 2017-2018
De pilot Hoogbegaafdheid wordt in schooljaar 2017-2018 voortgezet en uitgerold in OAT HOS. Dat betekent dat alle scholen in het OAT volgend jaar gebruik kunnen maken van het aanbod. Verdere visievorming over hoogbegaafdheid in Rotterdam volgt. Een mogelijke uitrol in een andere wijk is op dit moment dan ook nog niet aan de orde. Ook zal de pilot volgend schooljaar verder worden geëvalueerd.
 
De organisatie is vanaf schooljaar 2017-2018 volledig in handen van OAT HOS. De pilotgroep kan volgend jaar gebruik blijven maken van het lokaal op de Wilgenstam en behoudt dezelfde lesdagen (dinsdag, woensdag en vrijdag).
 
Eerste uitstroom pilotgroep
De eerste nazorggesprekken zijn gevoerd en de bevindingen zijn positief. De leerlingen bewegen zich meer richting het profiel van de ‘zelfsturende autonoom’. Het is zowel voor de leerling als de leerkracht meer inzichtelijk wat de onderwijsbehoeften zijn en hoe hieraan vorm kan worden gegeven.
 
Professionaliseringaanbod scholen HOS
In het nieuwe kalenderjaar start het professionaliseringsnetwerk Hoogbegaafdheid voor de scholen en schoolcontactpersonen van OAT HOS. Het aanbod is uitwisseling van best practices ten behoeve van expertise uitbreiding.
 
Belangstelling
De pilot is heeft afgelopen periode in de aandacht gestaan bij verschillende belangstellenden. Er is een bezoek gebracht aan de pilotgroep door:
  • Nicole Teeuwen, directeur-bestuurder PPO Rotterdam. Op de website van PPO Rotterdam staat een nieuwsbericht over dit bezoek.
  • Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg bij gemeente Rotterdam. Persberichten volgen binnenkort.
  • Rotterdam Onderwijs Magazine. Een artikel verschijnt deze maand in het ROM.
We zijn best trots op deze belangstelling!
 
Heeft u vragen over de pilot? U kunt contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur binnen PPO Rotterdam met portefeuille Hoogbegaafdheid (i.steenwinkel@pporotterdam.nl) of Sanneke Dubbelt, projectleider van de pilot (sanneke.dubbelt@stichtingboor.nl).
Pagina delen: