15 februari 2017

Pilot Kinderen In Delfshaven (KID)

Al eerder berichtten wij u in deze nieuwsbrief over het KID project in Delfshaven waarin basisscholen, PPO Rotterdam en Stek Jeugdhulp samenwerken. U kunt hierover ook informatie vinden in onze brochure ‘Pilots en projecten in onze Rotterdamse wijken’.

In augustus 2016 ging de pilot van start. De eerste twee maanden stonden in het teken van concretiseren: wat willen we bereiken? Ook is deze eerste periode energie gestoken in het uitdragen van het project bij de basisscholen. Daarnaast is gewerkt aan het opbouwen van een stuurgroep en het uitvoeringsteam, documenten als een routekaart en een plan van aanpak.
 
Na de opstartfase, waarin nog veel afgestemd moest worden, gaat de pilot nu echt lopen. KID zet vooral in op preventie en vroegsignalering. Het KID-team begeleidt leerkrachten en kinderen met hun ouders. Bij voorkeur gebeurt dit in de eigen groep. In de periode oktober 2016 t/m januari 2017 zijn er 34 kinderen en hun  leerkrachten ondersteund door KID. Sommige trajecten zijn al succesvol afgerond: ofwel de leerkracht kan verder met de suggesties, of een traject naar intensievere hulp is versneld. 29 trajecten en nieuwe aanmeldingen lopen nu nog door. In januari 2017 is daarnaast een bovenschools klasje gestart waar kleuters maximaal twee dagdelen per week extra begeleiding kunnen krijgen van KID. Altijd in combinatie met een ambulant traject in de eigen groep. Deze preventieve, snelle aanpak wordt door de betrokken scholen erg gewaardeerd.
 
Er wordt binnen de pilot telkens aangescherpt wat het product KID is. KID betekent een zoektocht met scholen en ouders naar wat er nodig is voor dát specifieke kind. KID onderscheidt zich daarbij van andere arrangementen van het samenwerkingsverband door de samenwerking met Jeugdhulp in te zetten aan de voorkant.
 
KID is ook één van de proeftuinen van adviesbureau JSO. Deze proeftuinen zijn heel divers, maar de rode draad in de opbrengst is: lef tonen, bereidheid om samen iets te bouwen als organisaties en over je eigen grenzen heen stappen om collectief het beste te bieden. We hebben KID gepresenteerd tijdens een festival voor alle proeftuinen in Zuid-Holland in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Zie de foto hierboven.
 
Inmiddels zijn ook ketenpartners in de wijk -CJG, wijkteams, voorschoolse veld- geïnformeerd. De bedoeling is dat de samenwerking met deze partners in de komende periode verder wordt uitgebouwd. Aan het einde van het pilotjaar hopen we inzichtelijk te maken of door deze manier van werken kinderen sneller op de meest passende onderwijsplek komen. KID is naar verwachting dus een goede aanvulling op het preventieve jeugdaanbod in Rotterdam.
 
Bekijk hier het filmpje van KID.
Pagina delen: