07 juni 2016

Pilot nieuwe werkwijze voor toeleiding Dyslexiezorg

Sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk voor vergoede dyslexiezorg. Op dit moment moeten scholen via het wijkteam een aanvraag doen voor dyslexiezorg. In overleg tussen gemeente en PPO is besloten tot een pilot waarbij PPO de toeleiding tot dyslexiezorg overneemt van de wijkteams. Het is een pilot van één jaar in de gebieden Overschie, Hoogvliet en Pernis en gaat van start vanaf schooljaar 2016-2017.

Ter voorbereiding op de pilot is er in maart een startbijeenkomst geweest tussen de gemeente (wijkteams en projectleider) en PPO, waaronder de stuurgroep lezen. Met een zeer positief gevoel gaat er gestart worden. Op dit moment werken de gemeente en PPO samen aan een projectplan, een werkinstructie en een stappenplan, met als insteek om de kwaliteit van het lezen op de scholen te monitoren en te zorgen voor een goed onderbouwde stap, indien nodig, naar de vergoede zorg.
 
18 mei heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, PPO en alle dyslexiezorg-aanbieders in Rotterdam. De dyslexiezorg-aanbieders spraken hun vertrouwen uit in PPO als betrokkene in de dyslexie-keten. Ieder is bereid tot samenwerken.
 
Binnen PPO heeft de stuurgroep lezen een studiedag georganiseerd voor alle leesbehandelaars en de schoolcontactpersonen uit de pilot-gebieden. Hierin zal geschoold worden op signaleren, ondersteunen van scholen en kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs. Deze studiedag vindt 14 juni plaats.
 
Meer informatie over de pilot via Marga Boer, stuurgroep lezen en José Soorsma, projectleider pilot.
Pagina delen: