11 september 2018

PO en VO gaan weer bij elkaar op bezoek

Het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) gaan bij elkaar bezoek. Leerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleiders van BaO/SBO/SO én docenten van VO-scholen gaan in oktober en november weer 'terug in de schoolbanken'.

Als leerkracht ben je in het leven van de leerling een passant. Tegelijkertijd willen we allemaal dat het onderwijs en de ondersteuning voor leerlingen goed doorloopt, en dat ook jouw (tijdelijke) bijdrage aansluit bij wat in die fase nodig is.

Natuurlijk bestaan er al jaren contacten tussen basis- en middelbare scholen. Soms gaat het over procedures en ‘wat kunnen we van elkaar verwachten’ en vaak over wat een individuele leerling nodig heeft. Vaak is het ‘praten over’. Nu weet jij als leerkracht als geen ander dat je vooral veel leert van dingen die je ervaart. Vandaar dat Koers VO samen met PPO Rotterdam je uitnodigt om eens terug in de schoolbanken te kruipen.

Kom zelf ervaren hoe het gaat in bijvoorbeeld een vmbo-b klas. Welke kinderen zitten hier en wat wordt er in de praktijk van hen verwacht? Of misschien een les op een havo of een praktijkschool. En ja, ook je collega van de middelbare school kan in groep 8 komen ervaren hoe er les wordt gegeven en daar zelf (her)ontdekken hoe kinderen leren.

Doe mee! Volg een les en ervaar hoe collega’s op een andere school werken. Ga met elkaar in gesprek over wat opvalt en leer van wat de leerlingen ervaren in het onderwijs. Op deze manier doe je inspiratie op om passend onderwijs en ondersteuning aan (toekomstige) leerlingen te geven. Leer elkaar kennen en werk samen aan een succesvolle overstap naar de middelbare school!

Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen: