15 februari 2018

Poortwachterschap Dyslexie

Vanaf januari 2018 is het poortwachterschap Dyslexie (verwijzing naar de vergoede dyslexiezorg) van de wijkteams overgegaan naar PPO Rotterdam.

Dit betekent dat PPO Rotterdam, in opdracht van de gemeente Rotterdam, met een dyslexieloket ervoor zorgt dat kinderen waarbij een sterk vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, doorverwezen worden voor diagnostiek en eventueel dyslexiebehandeling. Op die manier worden kinderen zo passend mogelijk ondersteund als het gaat om lezen en spellen.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe? De poortwachters (Kees Stentler in Rotterdam Zuid en Toos van Drielen in Rotterdam Noord) hebben gemerkt dat nog niet bij iedereen de juiste procedure bekend is en dat niet altijd de goede formulieren gebruikt worden.

Daarom hier een reminder: op onze website is onder ‘Aanbod’ een kopje geplaatst met de naam: ‘Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’.

Op deze pagina staat de procedure beschreven en kunnen de meest recente formulieren worden gedownload. De IB-er maakt het dossier in orde en de schoolcontactpersoon stuurt het digitale dossier naar: poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

Binnenkort zal er een uitgebreide mail met stappenplan worden gestuurd naar de IB-ers, SCP en leesbehandelaars.
Heeft u een vraag? Stel hem via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

Pagina delen: