13 september 2017

Positieve evaluatie schoolcontactpersonen

Ons samenwerkingsverband wil graag meer zicht krijgen op de tevredenheid over haar dienstverlening. Hoe waarderen scholen de schoolcontactpersoon? En hoe waarderen zij PPO Rotterdam?  Binnen ons plan om door te ontwikkelen naar een extern gerichte, dienstverlenende organisatie is er einde van vorig schooljaar daarom voor het tweede opvolgende jaar een evaluatie schoolcontactpersonen onder intern begeleiders uitgezet. Naar nu blijkt een positieve evaluatie. De SCP wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,4, de organisatie PPO Rotterdam met een 7,3.

Mooie cijfers die een stijging laten zien ten opzichte van vorig jaar (SCP 8,2, organisatie 7,1 in 2015/2016). Uit de gegeven open antwoorden komt het beeld naar voren van een organisatie die meedenkt, oplossingsgericht te werk gaat, met expertise/kennis/deskundigheid in huis, die goed bereikbaar is en waar de lijnen kort zijn.

 

Dat is een mooie conclusie, waar we met elkaar trots op mogen zijn. Maar uiteraard is er ook altijd ruimte voor verbetering. In de vragenlijst hebben we de intern begeleiders specifiek gevraagd naar hun wensen, verwachtingen en verbeterpunten. Dit gaf enerzijds veel verdiepende inzichten maar liet anderzijds ook een heel divers beeld zien. Het spreekwoord ‘zoveel mensen, zoveel wensen’ gaat hier zeker op. Dit heeft ertoe geleid dat we in de conclusie twee hoofditems hebben benoemd die als rode draad zichtbaar zijn in de evaluatie:

  • Efficiëntere inzet van tijd
  • Verbeteren van de communicatie

Daarnaast is er een breed scala aan verbeterpunten genoemd en wensen uitgesproken, ook deze input willen we meenemen. Dit doen we door de gegeven antwoorden direct terug te koppelen aan de betreffende schoolcontactpersoon. Op deze manier bieden de gegeven antwoorden handvatten om met elkaar het gesprek aan te gaan dit schooljaar en de samenwerking nog verder te optimaliseren.

 

Bekijk de hele evaluatie hier.

Iedere school ontvangt een papieren exemplaar via de eigen schoolcontactpersoon. Wellicht een mooi moment om samen het gesprek aan te gaan.

 

We zijn blij met deze mooie resultaten en willen daarom vanaf deze plek zowel onze eigen medewerkers als de scholen, ib-ers en leerkrachten een dikke pluim geven voor al hun inzet!

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw schoolcontactpersoon of stel ze via info@pporotterdam.nl.

 

Pagina delen: