23 januari 2015

Postadres

PPO Rotterdam viel voor de oprichting onder de rechtspersoon PCBO. In die periode maakte PPO Rotterdam gebruik van het postadres van de PCBO. Helaas is dit postadres ook na de oprichting van PPO Rotterdam in omloop gebleven en is het in veel schoolgidsen en op websites van scholen terechtgekomen.

Wij vragen de scholen dit te controleren en waar mogelijk aan te passen.
Het juiste postadres van PPO Rotterdam is: postbus 52250, 3007 LG Rotterdam.

Pagina delen: