15 november 2018

PPO Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Wanneer u een leerling wilt aanmelden bij het PPO-dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, kunt u op onze website de werkwijze terugvinden.

De werkwijze is zeer recent vernieuwd en betreft info over:

  • Landelijke EED-criteria
  • Inhoud schooldossier
  • Beoordeling schooldossier
     

Doel leerlingendossier
In lijn met de leidraad ‘Afstemmen onderwijs-zorg vergoedingsregeling’, hebben het Masterplan Dyslexie en de toenmalige kwaliteitsinstituten KD en NRD een uniform leerlingendossier dyslexie samengesteld.

Dit uniforme leerlingendossier is door de poortwachters EED van PPO Rotterdam aangepast naar een eigen format. Wanneer u dit format hebt ingevuld, voldoet u aan het protocol en is het leerlingendossier dat bij de diagnosticus/behandelaar ingeleverd moet worden, compleet. Het format is gebaseerd op de werkwijze zoals deze is beschreven in de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie.

Het leerlingendossier vormt (samen met de oudervragenlijst) de leidraad van de aanmelding. Volledig invullen en de ondertekening van het bevoegd gezag van de school is noodzakelijk.

Format oudervragenlijst en format leerlingendossier
Op de onze website vindt u het format oudervragenlijst en het format leerlingendossier.
We willen u via deze weg vragen bij een nieuwe aanmelding altijd de formats van de website te downloaden.

Met enige regelmaat vernieuwen wij de formats. Zeer recent zijn zowel de oudervragenlijst als het leerlingendossier format vernieuwd!

Aandachtspunt Kindkans – EED
Na het analyseren van een aanmelding komt het voor dat de poortwachter aanvullende informatie opvraagt via de bestaande hulpvraag van de leerling in Kindkans.

Aanvullende informatie die u zelf toevoegt aan de bestaande hulpvraag in Kindkans is niet direct zichtbaar voor de betrokken poortwachter. Deze informatie wordt pas zichtbaar voor de poortwachter wanneer de betrokken SCP de status wijzigt in ‘doorzetten poortwachter EED’.

Pagina delen: