05 maart 2015

PPO-netwerkbijeenkomsten Hoogvliet en Pernis

De bijeenkomsten in gebied Hoogvliet Noord en Pernis op 20 januari jl. en in gebied Hoogvliet Zuid van 3 februari jl. zijn uitstekend bezocht; van alle scholen waren vertegenwoordigers aanwezig! Het waren positieve bijeenkomsten, waarin intensief van gedachten gewisseld is over casussen.

Hans van Wenum heeft een presentatie gegeven over de transitie van WSNS naar PPO Rotterdam. Er is een voorbereidingsgroep samengesteld om tot een voorstel te komen voor de professionalisering op wijkniveau.

 

Het is de wens van de scholen dat de bijeenkomsten voortaan plaatsvinden met alle scholen bij elkaar. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 12 maart a.s. is de onderwijsinspecteur, dhr. H. Joustra, aanwezig.

Pagina delen: