07 juli 2016

PPO pilot in Rotterdams Onderwijs Magazine

Basisonderwijs hoogvliet en pernis pakt  professionalisering bovenschools aan

Dineke kombolitis, intern begeleider van basisschool Het Middelpunt en Astrid Ruizeveld de Winter - schop, intern begeleider van de zalmplaatschool zijn de drijvende krachten achter een initiatief in Hoogvliet en pernis om professionaliseringsgeld zo effectief mogelijk in te zetten. Het geld is afkomstig van het samenwerkingsverband passend primair Onderwijs Rotterdam en wordt gebruikt om alle basisscholen van Hoogvliet en pernis verder te professionaliseren: ‘Onder het motto “geen kind Hoogvliet (en pernis) uit” hechten we er als basisonderwijs in Hoogvliet en pernis aan om ons bovenschools te
professionaliseren.

Na consultatie van de zeventien basisscholen kwam naar voren dat er behoefte is aan scholing rond twee thema’s: rekenonderwijs en leerlinggedrag. Het rekenonderwijs krijgt een impuls door per school een leraar op te leiden tot rekenspecialist. Wat leerlinggedrag (motivatie, zelfregulatie, etc) betreft hebben we gekozen voor Breinsleutels. Elke school krijgt het boek en elk team krijgt een stoomcursus Breinsleutels. Daarnaast gaat een afgevaardigde per school naar de verdiepingscursus waar ook aandacht besteed wordt aan de implementatie ervan.

 
Lees het hele artikel hier.
 
Tekst: ronald Buitelaar in Rotterdams Onderwijs Magazine
Pagina delen: