28 september 2017

PPO Rotterdam bij goede voorbeelden NCOJ bijeenkomst

Op 21 september jl. is de tweede landelijke uitwisselingsdag georganiseerd met als onderwerp de integratie SO-SBO-BaO. Er werden zes goede voorbeelden uitgelicht, waarvan 2 van PPO Rotterdam: Passend Ommoord en KID Delfshaven.

Locatie van de bijeenkomst was de Glazen Ruimte in Maarssen. Het programma was vooral gericht op leren van elkaar door veel onderlinge uitwisseling en interactie. En dat gebeurde dan ook volop. Allereerst in zes deelsessies waarvan PPO Rotterdam er een mocht verzorgen rondom het thema een dekkend netwerk in elke wijk. In alle groepen werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd over de eigen specifieke kenmerken, ervaringen, successen en knelpunten. Soms sterk gericht op de praktijk in de scholen, soms meer op de organisatorische- of bestuurlijke context.
 
In het middagprogramma stond meer het 'beleid' centraal. De gasten die daarbij waren uitgenodigd onderstreepten vanuit hun eigen functies en posities wat zij kunnen betekenen om deze beweging naar meer passend onderwijs te ondersteunen. Rinda den Besten van de PO-raad signaleerde dat de aanwezigen 'hun nek uitsteken voor meer integratie, terwijl het stelsel daarvoor nog niet helemaal passend is'. Zij wil onder meer bijdragen aan het creëren van de voorwaarden, die nodig zijn om meer integraliteit te kunnen realiseren.

Dominique van der Elst van het ministerie van Onderwijs gaf aan wat OCW nu al doet om deze beweging te ondersteunen, door aan te geven wat er binnen de huidige wettelijke kaders al mogelijk is (de twee handreikingen hiervoor worden geactualiseerd) en door experimenteerruimte te creëren via twee regelingen die ertoe leiden dat gefaseerd gewerkt kan worden aan het samengaan van scholen voor so, sbo en bao.

Arnold Jonk en Floor Wijnands van de Inspectie van het Onderwijs gaven de aanwezigen de boodschap mee dat de Inspectie er is om met scholen en samenwerkingsverbanden mee te denken over wat de best passende oplossing is binnen de bestaande wettelijke kaders. Zij riepen de deelnemers op hun inspecteurs hierop aan te spreken. Voor enkele heikele punten willen zij werken aan oplossingen (zoals het aanmerken van een sbo-school met veel so-leerlingen als 'risicoschool', wanneer de prestaties op sbo-niveau onvoldoende zijn.)

Ten slotte was er een 'spreekuur' met experts voor specifieke vragen uit de eigen regio. De dag had een interactieve karakter en was weer een mooie gelegenheid om veel van elkaar te leren.
Pagina delen: