05 oktober 2013

PPO Rotterdam zoekt een Directeur

PPO Rotterdam is op zoek naar een kandidaat die de transitie in denken over onderwijs vanuit een integrale benadering gecombineerd met een bedrijfsmatige aanpak, in beleid en uitvoering kan vormgeven.

 

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij als strategische gesprekspartner van het bestuur en samenwerkingspartners in het werkveld kennis heeft van en visie heeft op de ontwikkelingen van passend onderwijs in een grootstedelijke omgeving. Daarbij zijn de uitgangspunten van het visiedocument en het ondersteuningsplan leidend. U fungeert als schakelpunt tussen wat het veld wil en wat PPO Rotterdam hierin kan leveren. U bent in staat om conceptueel te denken en strategische kaders mede te bepalen en deze te vertalen in concrete opdrachten en activiteiten. Met een goed gevoel voor wat er speelt weet u hierop adequaat en flexibel in te spelen en zo nodig het debat aan te gaan.

 

Zie onderstaand het volledige profiel.

Pagina delen: