20 januari 2018

Praat jij mee over passend onderwijs? Wij zijn op zoek naar jou!

Voor ieder kind een passende plek op school. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar PPO Rotterdam kinderen, ouders en leerkrachten bij wil ondersteunen. Een gezamenlijke missie, waarin we de aansluiting met leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijs waardevol vinden.

Die aansluiting vinden we o.a. in onze Ondersteuningsplanraad, die bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam zoals:  werkdruk in het onderwijs, thema’s als hoogbegaafdheid, extra taalondersteuning niet Nederlandstalige leerlingen, speciaal onderwijs en de aansluiting jeugdzorg en onderwijs.

Ben jij dus die betrokken ouder die invloed wil uitoefenen op het beleid passend onderwijs, voor jouw eigen kind en voor álle Rotterdamse kinderen?
Of ben jij die leerkracht vol ideeën en een sterke mening?

Doe dan mee met de verkiezingen van onze Ondersteuningsplanraad van 1 t/m 21 februari en geef je op vóór 26 januari a.s. Wil je meer weten of jezelf opgeven? Doe dat dan via opr@pporotterdam.nl

De OPR vergadert zo’n vijf avonden per jaar.
Ouders ontvangen een vergoeding van €50,- per vergadering, leerkrachten 60 uur in hun normjaartaak.

Bekijk hier onze poster.

Pagina delen: