24 maart 2016

Proactieve opleidingsadviseur 24 uur voor PPO Rotterdam & KOERS VO

PPO Rotterdam en KOERS VO zoeken een proactieve opleidingsadviseur voor 24 uur per week.

De organisaties

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.

 

PPO Rotterdam (Passend Primair Onderwijs) is een samenwerkingsverband van 22 Rotterdamse schoolbesturen die actief zijn in het primair onderwijs. Samen willen ze het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Daarvoor zijn ze dagelijks met zo'n 165 medewerkers op de Rotterdamse basisscholen aan de slag om kinderen passende ondersteuning te bieden.

 

Koers VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor middelbare scholen in de regio Rotterdam. Hieronder vallen ruim honderd scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het is de verantwoordelijkheid van Koers VO om ouders goed te informeren over werkwijzen en spelregels van passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Om het onderlinge vertrouwen en samenwerking te stimuleren organiseert Koers VO ontmoetingen en uitwisselingen tussen scholen en netwerkpartners. Ook ondersteunt Koers VO in de ontwikkeling van onderlinge afspraken, regels en procedures.

Koers VO en PPO Rotterdam zijn gehuisvest binnen eenzelfde locatie in het centrum van Rotterdam. In gezamenlijkheid worden de mogelijkheden onderzocht voor professionalisering.

De functie

Strategisch opleiden en ontwikkelen is één van de speerpunten van PPO/Koers VO de komende jaren. Door medewerkers een breed scala aan ontwikkel- en leermogelijkheden te bieden, aansluitend bij de doelstellingen en plannen van de organisatie beschreven binnen het ondersteuningsplan, nodigen we medewerkers uit zich steeds verder te professionaliseren.

 

Heel concreet betekent dat het volgende voor je werkzaamheden:

 • Ontwikkelt op basis van in- en externe ontwikkelingen, het ondersteuningsplan en het strategisch personeelsbeleidsplan het professionaliseringsplan;

 • Vertaalt het professionaliseringsplan naar opleidingsjaarplannen en draagt hierbij zorg voor de afstemming en eenduidigheid van processen en activiteiten en zorgt voor afstemming met universiteiten, Hogescholen en opleidingsinstituten;

 • Ziet toe op de ontwikkeling van - en ontwikkelt zelf opleidingsprogramma’s, de inkoop van programma’s, de uitvoering van de opleidingsactiviteiten en het gericht aanbieden van opleidingen;

 • Adviseert en ondersteunt bij de implementatie van projectmanagement;

 • Levert een bijdrage aan projecten gericht op vernieuwing van opleidingen en deskundigheidsbevordering;

 • Draagt zorg voor effectmetingen en behaald rendement van uitgevoerde opleidingsjaarplannen;

 • Inventariseert de opleidingsbehoefte, onderzoekt de aansluiting bij het meerjarig professionaliseringsplan en adviseert over het opleidingsaanbod aan management;

 • Adviseert het management over beleid en beleidsuitvoering en over het oplossen van ontwikkelings- dan wel opleidingsvraagstukken, deskundigheidsbevordering of het maken van specifieke opleidingsplannen.

 

De functie wordt voor 4 tot 8 uur uitgevoerd bij Koers VO en 16 uur bij PPO Rotterdam.

 

FUNCTIE-EISEN

Je beschikt over een HBO+ diploma op het gebied van onderwijskunde. Het hebben van ervaring en kennis van projectmanagement (bv. prince2®-methode) is een pré. Je hebt ervaring met het organiseren en inbedden van ontwikkelprocessen en beschikt over actuele kennis m.b.t. nieuwe leermethoden (zoals e-learning). Je hebt ervaring met veranderingsprocessen en wat daarbij komt kijken op het gebied van leren, beschikt over goede beïnvloedingsvaardigheden en bent de gesprekspartner voor het management. Je toont eigenaarschap, bent resultaatgericht en toont leer- en verbetervermogen, bent klantgericht, initiatiefrijk en werkt effectief samen. Bekendheid met Primair Onderwijs is een pré.

 

COMPETENTIES EN PERSOONSKENMERKEN

Op de volgende competenties en persoonlijkheidskenmerken wordt nadrukkelijk een beroep gedaan:

 • kritisch en onafhankelijk

 • resultaatgericht

 • enthousiast

 • overtuigings- en daadkracht

 • adviesvaardig

 • dienstverlenende instelling

Arbeidsvoorwaarden:

Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging naar maximaal twee jaar. Binnen PPO Rotterdam is de cao po van toepassing.

 

De functie mag ook op projectbasis door een zelfstandige worden ingevuld.

 

Solliciteren:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met hoofd bedrijfsbureau PPO Rotterdam Tineke Dooms (06-622954971) of lid college van bestuur Koers VO; Marieke Dekkers (010-4842576)

Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar werving@pporotterdam.nl De sluitingstermijn is 30 maart 2016.

 

Gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 18 en 19 april 2016.

Pagina delen: