15 september 2016

Rots en Water; Regieversterkend handelen

In een andere zeer warme Rotterdamse gymzaal vond op dinsdagmiddag 13 september jl. de aftrap plaats van het tweede gedeelte van de door PPO gefaciliteerde professionalisering in de wijk Beverwaard. De professionalisering in deze wijk is gericht op ‘Regieversterkend handelen’, een ontwikkelingsgerichte handelwijze voor ouders en professionals ten aanzien van kinderen, jeugdigen en volwassenen.


Deze handelwijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over zogenoemde regiefuncties (zelfcontrole, taalbeheersing, perceptie, oriëntatie in tijd en ruimte, geweten, motoriek en geheugen), die gedurende het hele leven in ontwikkeling zijn en van invloed zijn op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Het heeft tot doel om de scholen in de wijk vaardiger te maken in de omgang met leerlingen waarbij voornamelijk externaliserende gedragsproblemen worden ervaren. Leerlingen die ondersteuning op dit specifieke gebied vragen, blijken vaak moeilijk plaatsbaar of te hanteren binnen de school.

 
Rots en water
Trainers Elena Carmona en Marcel Venis van Zwanhen lieten tijdens de bijeenkomst een groep IB’ers, (gym) leerkrachten en sociaal maatschappelijk werkers met behulp van verschillende oefeningen aan den lijve ondervinden hoe elementen uit de 'Rots en Water training' kunnen bijdragen aan het versterken van regiefuncties bij leerlingen in de klas.  Dit leverde de nodige inzichten op.
Pagina delen: