17 december 2015

Samenwerking aan ondersteuningsplan blijkt waardevol

De werksessie georganiseerd op 17 november j.l. heeft veel input opgeleverd. De aanwezige bestuurders, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, leden van de OPR en netwerkpartners van PPO Rotterdam hebben gezamenlijk het ondersteuningsplan op een drietal thema's onder de loep genomen, dit leidde meer dan eens tot pittige maar waardevolle discussies.

De werksessie bestond uit een drietal gesprekken over drie verschillende thema's op basis van stellingen. De thema's waren:  

1 Reflectie op het aanbod van arrangementen van PPO Rotterdam

2 Reflectie op de onderwijs/zorgarrangementen

3 Reflectie op het dekkend netwerk in de wijk

Waarom een werksessie?

PPO Rotterdam gelooft dat passend onderwijs alleen kan werken wanneer het in volledige gezamenlijkheid en met gelijke inzet van alle partijen tot uitvoer wordt gebracht. Daarom is input op ons ondersteuningsplan erg belangrijk. Met het ondersteuningsplan wordt de koers van de komende twee jaar uitgezet.

 

Het verslag van de avond staat hieronder.

Pagina delen: