31 augustus 2015

Scholen gezocht voor onderzoek autisme

Van jongeren met autismespectrumproblemen wordt verwacht dat zij steeds meer meedoen in het reguliere onderwijs. Dat valt niet altijd mee. Vooral de overstap van de vertrouwde basisschool naar de vaak grotere en drukkere school in het VO wordt door de jongere, maar ook door ouders en leerkrachten vaak als probleem ervaren.

Jongeren met autismespectrumproblemen vinden het moeilijk om goed contact te leggen met andere mensen en moeten veel moeite doen om niet overspoeld te raken door de vele prikkels die op hen afkomen in een nieuwe omgeving. Zeker in de overstap van PO naar VO komt veel op deze jongeren af: onbekende leerlingen en leerkrachten, veel wisselingen in klassen, onduidelijkheid over wat de bedoeling is van vrije uren en op het schoolplein. Voor jongeren met autismespectrumproblemen zijn dit vaak angstige situaties waarin ze moeite hebben om zich staande te houden. Een consequentie kan zijn dat hun leerprestaties verminderen, ze zich eenzaam en kwetsbaar voelen, gepest worden en niet meer naar school (willen) gaan. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een soepel lopende overstap. Dit biedt kinderen optimale kansen om talenten te ontwikkelen en een succesvolle loopbaan op te bouwen.

 

In Engeland is er een schooltransitieprogramma voor deze jongeren opgezet en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Hogeschool Leiden heeft in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC goede contacten met de auteurs van dit programma. In deze samenwerking hebben we een RAAK-Pro subsidie binnen gehaald om dit schooltransitieprogramma voor Nederland geschikt te maken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we de medewerking nodig van veel PO en VO scholen in de regio R’dam!

 

Verwachtingen deelnemende scholen

We zoeken veel PO en VO scholen uit de regio R’dam die met het onderzoek mee willen doen. In het kort komen wij graag in contact met:

  1. een aantal geïnteresseerde leerkrachten die mee willen denken om het schooltransitieprogramma voor het Nederlands onderwijssysteem geschikt te maken.
  2. scholen die willen meedoen om de werking en effectiviteit van het schooltransitieprogramma op de PO en VO scholen te onderzoeken.

Ons tijdpad is dat wij 2015-2016 gebruiken om het programma voor het Nederlands onderwijssysteem geschikt te maken en 2016-2018 om het onderzoek op de scholen uit te voeren. De intentie is het schooltransitieprogramma straks voor de Nederlandse PO en VO scholen beschikbaar te stellen.

 

Meer informatie?

Chris Kuiper: kuiper.c@hsleiden.nl, 06-34786319

Pagina delen: