05 november 2015

Sociale TOP 2015

Nicole Teeuwen, directeur PPO Rotterdam is een van de inleidende sprekers bij workshops op de Sociale Top 2015. Op deze top gehouden op 30 november ontmoeten 800 ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie.

Deze top is een samenzijn van formele en informele leiders die het maatschappelijk debat op eigen wijze beïnvloeden. Nicole is vanuit deze gedachte gevraagd een workshop in te leiden.

De sociale top
Tijdens de sociale top worden ideeën uitgewisseld over hoe het beter kan in Nederland. Daarbij staan vragen centraal als: Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar? En hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben?

De Sociale Top 2015 is een initiatief van de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Input?
Input voor de discussie vanuit PPO Rotterdam of het scholenveld wordt zeer op prijs gesteld. Suggesties kunnen gestuurd worden naar: info@pporotterdam.nl

Pagina delen: