21 november 2014

SOP-bijeenkomsten IJsselmonde en Delfshaven

Op 10 en 13 november zijn er weer twee OAT-bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de schoolondersteuningsprofielen. Deze keer in de OAT-gebieden van IJsselmonde en Delfshaven.

 

De bijeenkomsten werden gestart met een voorstelronde van de leden van de onderwijsarrangeerteams. Vervolgens werd aandacht besteed aan de visie en missie van PPO Rotterdam. Daarna bespraken de scholen die bij elkaar in de buurt zitten waar ze trots op zijn, hun ambitie en wat ze elkaar te bieden hebben.

 

 

Er was een hoge opkomst, een goede sfeer en veel ambitie. De scholen gingen geanimeerd met elkaar in gesprek en ook hier werd de intentie uitgesproken met elkaar te gaan samenwerken. In IJsselmonde zijn al voorbeelden van goede vormen van samenwerking met ouders en er zijn concrete afspraken gemaakt voor samenwerking. In Delfshaven zijn scholen die positieve ervaring hebben met handelingsgericht arrangeren. Ook hier zijn vervolgbijeenkomsten afgesproken. In beide gebieden is behoefte aan het vergroten van de expertise in het omgaan met externaliserend gedrag.

Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt. 

Pagina delen: