16 december 2014

SOP-bijeenkomsten

Inmiddels is er in elk onderwijsarrangeerteam een bijeenkomst geweest over de schoolondersteuningsprofielen.

Op 8 december was de OAT/SOP-bijeenkomst van Charlois op SBO De Koppeling. Er was een recordaantal directeuren, IB'ers en andere belangstellenden aanwezig. Na een wervelende en inspirerende opening door teamleider Franka van Twist en voorlichting door en kennismaking met de medewerkers van PPO Rotterdam gingen de scholen met elkaar in gesprek. Daar kwam ondermeer de ambitie van PPO Rotterdam ter sprake. De basisscholen zijn geïnteresseerd in elkaars aanbod en willen graag samenwerken met het SBO. Een van de aanwezigen zei: "Hoe komt het nu dat mijn leerlingen in het SBO wel tot leren lezen komen? Dat zou ik graag willen leren."  

 

De OAT/SOP-bijeenkomst van Hillegersberg, Overschie en Schiebroek op 9 december vond plaats op de mooie nieuwe school Park Zestienhoven. Ook deze bijeenkomst is goed bezocht. Marga Crezee, de teamleider, ontving iedereen hartelijk en gaf een gloedvolle presentatie waarin ze een positieve verwachting uitsprak over de samenwerking. In de groepsgesprekken die volgden bleek ook die bereidheid tot samenwerken. Scholen spannen zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden. Voor de toekomst verwachten ze goede ondersteuning vanuit PPO Rotterdam met mensen en middelen zodat ze aan nog meer leerlingen en passende onderwijsplek kunnen bieden. 

Pagina delen: